Tingkatan 1

Friday, 22 January 2016

Penyiasatan SaintifikKaedah penyiasatan saintifik ialah suatu kaedah yang dijalankan mengikut peraturan dan prinsip sains yang tepat, teratur dan sistematik untuk membina suatu gambaran tentang alam semula jadi secara tepat, boleh dipercayai dan tidak hanya berasaskan kepada pendapat atau anggapan sahaja.


Peta Alir
Sumber: http://kelaskongsi.blogspot.my/2015/10/blog-post.html

Video:
Sumber : Cikgu Hailmi

No comments:

Post a Comment