Tingkatan 1

Solar Cooking

Pertandingan "solar cooking"

1. Peralatan adalah 100% dihasilkan oleh ahli kumpulan.
2. Sumber bahan yang dibenarkan: Aluminium foil, kertas, kayu, plastik.
3. Cermin/kaca/logam TIDAK DIBENARKAN (kecuali bekas air daripada logam)example:Untuk dapatkan maklumat tentang solar oven/solar cooker ,sila googgle search "solar cooking"
 atau melayari halaman berikut:

1.      http://video.nationalgeographic.com/video/solar-cooking
http://sciencelearn.org.nz/Science-Stories/Harnessing-the-Sun/Making-a-solar-oven
http://reta.nmsu.edu/modules/scooker/lesson/s_cooker.swf

http://sciencelearn.org.nz/Contexts/Future-Fuels/Teaching-and-Learning-Approaches/Making-a-solar-oven

No comments:

Post a Comment