Tuesday, 29 April 2014

Bab 4 Saling Bersandaran antara Organisma Hidup

Spesies :
Sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri dan rupa bentuk yang sama.
Populasi:
Sekumpulan organisma yang sama spesies hidup bersama-sama dalam suatu kawasan yang sama.
Komuniti:
beberapa populasi haiwan dan tumbuhan yang hidup bersama-sama dan saling bersandaran antara satu sama lain.
Ekosistem :

beberapa komuniti yang saling bersandaran dan berinteraksi antara satu dengan yang lain serta dengan persekitarannya yang merangkumi benda bukan hidup  seperti air, udara, tanah, dan cahaya matahari. 

   
Ekosistem

The African savanna ecosystem 

Marine Ecosystems

Semua organisma yang hidup di dalam sesuatu habitat berinteraksi (interact) bagi mengekalkan keseimbangan (maintain balance) di dalam habitat tersebut.

No comments:

Post a Comment