Saturday, 11 April 2015

Pembentangan :Pencernaan (Sains Tingkatan 2 Bab 2)

Pelajar-pelajar akan membentangkan tajuk ini dengan menggunakan power point ini. 

1. Pelajar-pelajar diberi handout.
2. Pelajar-pelajar berbincang dalam kumpulan, mengagihkan bahagian yang akan dibentangkan.
3 Pembentangan akan dijalankan secara kumpulan.

Diharapkan persediaan dibuat awal untuk menjayakan pembentangan.


.No comments:

Post a Comment