Saturday, 16 March 2013

[Sains Tingkatan 2] Rangsangan dan gerak balas tumbuhan (eksperimen)


Eksperimen

Rangsangan dan gerak balas tumbuhan

Tujuan: Mengkaji dan mengenal pasti rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan dan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan itu.
Pernyataan masalah: Bagaimanakah tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan cahaya, tarikan graviti, dan air ?
Pemboleh ubah:
(a) yang dimanipulasikan: ________________________________________________
(b) yang bergerak balas: _________________________________________________
(c) yang dimalarkan: _____________________________________________

A Gerak balas tumbuhan terhadap cahaya
Bahan: Biji benih kacang hijau, kapas basah, dan kertas label
Radas: Mangkuk pijar dan kotak berlubang
Prosedur:
1. Cambahkan biji-biji benih kacang hijau tiga hari sebelum aktiviti
2. Sediakan susunan radas seperti dalam Rajah 1.
3. Letakkan set P dan set Q di tepi tingkap makmal selama tiga hari.
4. Lukiskan keadaan akar dan pucuk anak benih selepas tiga hari.


                                                Rajah 1

Pemerhatian:

Gerak Balas Tumbuhan
Lukiskan pemerhatian
P
Pucuk : _______________
Akar : ________________

Q
Pucuk : _______________
Akar : ________________

Kesimpulan:
______________________________________________________________________


B) Gerak balas tumbuhan terhadap tarikan graviti
Bahan: Biji benih kacang hijau, kapas basah, kertas label, dan plastisin
Radas: Piring petri
Prosedur:
1. Cambahkan biji-biji benih kacang hijau tiga hari sebelum aktiviti ini.
2. Sediakan susunan radas seperti dalam Rajah 2.
3. Letakkan piring Petri R dan S dalam kedudukan seperti dalam Rajah 2.
4. Biarkan radas di dalam almari gelap selama tiga hari.
5. Lukiskan keadaan akar dan pucuk anak benih selepas tiga hari.


                                                Rajah 2
Pemerhatian:

Gerak Balas Tumbuhan
Lukiskan pemerhatian
R
Pucuk : _______________
Akar : ________________

S
Pucuk : _______________
Akar : ________________


Kesimpulan:
______________________________________________________________________

C) Gerak balas tumbuhan terhadap air
Bahan: Biji benih kacang hijau, gel silika (atau kalsium klorida kontang), kapas basah, dan kertas label
Radas: Bikar 250 ml, dan kasa dawai
Prosedur:
1. Cambahkan biji-biji benih kacang hijau tiga hari sebelum aktiviti ini.
2. Sediakan susunan radas seperti dalam Rajah 3.
3. Letakkan kedua-dua set radas T dan U di dalam almari gelap.
4. Biarkan radas di dalam almari gelap selama tiga hari.
5. Lukiskan keadaan akar dan pucuk anak benih selepas tiga hari.


                                                Rajah 3

Pemerhatian:

Gerak Balas Tumbuhan
Lukiskan pemerhatian
T
Pucuk : _______________
Akar : ________________

U
Pucuk : _______________
Akar : ________________


Kesimpulan:
______________________________________________________________________

2 comments:

bibit hijau said...

artiel yang menarik tentang dunia pohon dan tumbuhan

Unknown said...

Jawapan nya mana?

Post a Comment